קטגוריות
כתיבת ספר תורה

תיק לספר תורה

תיק לספר תורה – תורה נאה בכלי נאה

תיק לספר תורה הקיים כל כך גדול כך ולכן ניתן להשיג גם ארגזים לספר תורה מעוצבים באלמנטים וסמלים מרכזיים ביהדות כמו: ירושלים, מנורה, מגן דוד, שבעת המינים, שנים עשר השבטים ועוד כהנה וכנה יצירות מופת שפשוט מפארות כל ספר תורה כמו שאומר הפסוק: "זה קלי ואנווהו".

לקבלת קטלוג של תיקים לספר תורה צלצלו 054-8406756

ההידור בכתיבת הספר תורה וגם בתיק לספר תורה – הוא גם מביע הערכה ומראה מה עושים לעילוי נשמת הנפטר נחת רוח ושמחה

מתי להזמין את ארגז לספר תורה

יצירת הארגז יכולה לקחת בין 3 שבועות לחודש וחצי, לעומת כתיבת ספר תורה שלוקחת בין 10 חודשים לשנה שלימה, לכן חשוב יותר להיערך להזמנת כתיבת ספר תורה על פי תהליך הזמנת ספר התורה – עדיף קודם למצוא סופר לכתיבת הספר תורה, כי זה דבר שלוקח הרבה יותר זמן מהכנת הארגז לספר תורה, בכל אופן כל מי שצריך תיק לספר תורה – יודע שעליו להזדרז להזמין לפחות חודש לפני הכנסת הספר תורה.

עיטורים לספר תורה

עדות המזרח ועדות אשכנז נוהגים לעטר את ספר התורה בעיצוב מפואר ומהודר.
עדות המזרח ברוב הפעמים התיבה לספר תורה הינה עשויה מחומר קשיח כאשר הציפוי של התיק נעשה על ידי שימוש בזהב וכסף על מנת לשמור על האיכות והיופי של הארגז לספר תורה.
היא מופיעה במגוון של דוגמאות עם ריקועים אומנותיים מיוחדים שרק מוסיפים הוד והדר והרבה פאר לתיק לספר תורה

תיק לספר תורה תמונה

עדות אשכנז – מעיל לספר תורה

אצל עדות אשכנז התיקים לספר תורה שנקראים מעיל לספר תורה.
אותם מעילים לספר תורה עשויים מבדים איכותיים ורכים כמו קטיפה כאשר על הבד רוקמים עיטורים נאים ומיוחדים.
ברוב הפעמים משולבים עם העיטורים פסוקים מיוחדים מהתורה, או שמדגישים מילות מסויימות של פסוקים וכן הלאה.

משקל התיק לספר תורה

בבואנו לבחור תיק, עלינו לדעת שמשקל התיק לספר תורה מאוד חשוב, כי ספרי תורה כבדים הם לא דבר נוח למתפללי בית הכנסת, ולכן כיום מיוצרים תיקים שהם גם קלי משקל וגם חזקים, יש לברר ולשאול לגבי המשקל וגם להרים בעצמינו את מגוון התיקים ולהרגיש מה יותר נוח ומה פחות נוח.

אביזרים שמשתמשים בהם לצורך ארגז לספר תורה

לארגז לספר תורה נלווים גם אביזרים כמו:
פעמונים לספר תורה
אצבע לספר תורה
כתר לספר תורה
עץ חיים לספר תורה
סוגר לספר תורה
אצבע לספר תורה
רימונים לספר תורה

מידע על ספר תורה 

ספר תורה שניצל משריפה ופוגרום בגרמניה

כנס למידע על שמעון כהן סופר סתם, טוויטר, פייסבוק, יוטיוב

דבר תורה

באמונה עיוורת עוזבים את הבתים
בסיפור יציאת מצרים הורגלנו תמיד לשמוע בעיקר את הגיסים ואת האור הגדול של הגאולה.
בואו נתאר לעצמנו את יציאת מצרים מן הזווית של היהודים שהיו שם.
מאתיים ועשר שנים חיים יהודים במצרים, נטע זר בתוך אומה שפלה שעושה בהם ככל העולה על רוחה. על אף המיצר והקושי הנורא הם מתרגלים לעבדות ומשלימים עם המצב. יש להם בתים ואוכל והחיים ממשיכים. הם חיו כמו תולעת בתוך כלי סגור, שאין לה מושג על האור שנמצא בחוץ. טוב לה בחושך. עם ישראל כל כך התרגלו למצב ופחדו משינוי, עד שרובם לא רצו לצאת משם. מתוך שלוש מליון נפשות יצאו רק שש מאות אלף (לסובר אחד מחמש עלו). או שש מאות אלף נפש מתוך שלושים מליון (לסובר אחד מחמישים), או שש מאות אלף מתוך שלוש מאות מליון (לסובר אחד מחמש מאות).
יוצאי מצרים התעלו מעל כל החשבונות שהעסיקו את כולם, ונחשבו כמי שמסרו את נפשם. "זכרתי לך חסד נעוריך… לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" (ירמיהו פרק ב׳).
עם ילדים קטנים, נשים מבוגרות וחתיכת בצק על הכתפיים, עזבו יוצאי מצרים את הבתים ואת הארץ שאבות אבותיהם חיו בה, ויצאו למדבר שממה, ללא שום תוכנית הגיונית שתאפשר להם לשרוד. האלשיך הקדוש (בפרשת בשלח) אומר שהיהודים שיצאו ממצרים היו חזקים באמונה. הם הלכו אחרי הקב״ה בלי תנאים, בלי שכל. באמונה עיוורת, כפשוטו.
ובסופו של דבר הם אלו שזכו לחיות בתוך ענני הכבוד, קבלו את התורה ואכלו מן ארבעים שנה. הם זכו גם לרוחניות וגם לגשמיות. וזו הדרך בכל ענין ובכל זמן שהאדם רוצה לצאת מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה. המגיד ממעזריטש אומר (בספר תורת המגיד, הנהגות, הנהגה כה): ובמילי דעלמא יהיה הבטחון של אדם באופן זה: שיבטח במקור כל הרחמים וחסדים שבודאי יגמול לי חסד ורחמיו הגדולים, אף על פי שלא יעשה לי דבר זה שאני מבקש וילך עמי במדח הדין, זח מחסדיו ורחמיו שהוא יודע שטוב לי בזה שלא יעשה לי הדבר שאני מבקש, רק שיחיה חבטחון בלב שלם בלי שום חרחור, רק באמת, כי ח׳ יתברך בוחן כליות וחוקר לב.
המגיד מפרש את הפסוק "ברוך הגבר אשר יבטח בח׳ והיה ח׳ מבטחו". לכאורה הוא כפל לשון, אלא פירושו: ברוך הגבר שהבטחון שלו כל כך חזק, שגם ח׳ יתברך ׳יבטח׳ באדם שלא יהרהר אחריו.
ומסיים המגיד: וכשיהיה בטוח בזח האדם שלא יהרהר אחריו, אף שלא נעשתה בקשתו, בוודאי יחא.
כשרוצים לצאת ממצרים, פשוט יוצאים! מאמינים בהקב״ה בכל לב ולא נבהלים, והוא מלווה הלאה בכל הדרכים ומשפיע עלינו כל טוב! ועם אמונה כזאת זוכים לכל ההשפעות ברוחניות ובגשמיות.
פסח כשר ושמח!

הזמנת ספר תורה

אמונה ובטחון

ליקוטי מוהר"ן

 • א.

על ידי התקרבות לצדיקים זוכה לאמת ועל ידי זה זוכה לאמונה (ז). [זאת אומרת שבכדי להתחזק באמת ואמונה כראוי, חייבים אנו לבטל דעתנו להצדיק האמת הוא רבינו הקדוש, לשמוע בקולו וללכת בדרכו].

 • ב.

עיקר בניין האמונה הוא על ידי תפילה (כב). [ועיקר התפילה המביאה לאמונה היא זו הנאמרת בכוונה שלמה מתוך הסידור, וזהו בתפילה הסדורה לכל אדם. ובתפילה שהיא מלבו וכלשונו, בודאי שהיא בכוונה, שהרי בלא כוונה לא יוכל לומר שום מילה, שהרי אין זה בהרגל לשונו.

 

ולכן תפילה זו שמלבו וכלשונו הנאמרת במשך היום בכל מיני מצבים, עבור כל מיני צרכים של האדם, רוחניים וגשמיים, היא העיקרית המביאה לאמונה, וככל שמדבר יותר במשך היום עם השם יתברך, כשצריך מבקש, כשצריך מודה, כשצריך מתוודה, כשצריך שר ומזמר להשם יתברך, המרבה בכך, בונה ומחזק את האמונה בקרבו יותר ויותר].

 • ג.

על ידי פגם הברית, פוגם באמונתו (לא). [לכן כדי להתחזק באמונה, חייב לשמור בריתו כראוי].

 • ד.

העיקר הוא האמונה, וצריך כל אחד לראות היכן הוא אוחז באמונה ולחזק עצמו בה (לח, ב/ה). [ואין מדובר בפעם או פעמיים ביום, לחשוב היכן הוא אוחז באמונה, אלא כל יום כל היום, בכל הזדמנות יפשפש ויבדוק עצמו בעניין האמונה.

 

והמבחן הוא שיראה עד כמה הוא מאמין ומרגיש שכל העובר עליו לטוב או להפך הוא מאת ה' לבדו, ועד כמה הוא שומר עצמו מעבירות, ועד כמה הוא רודף אחר המצוות, ועד כמה הוא חושב על השם יתברך במשך היום, ועד כמה הוא שליו ורגוע שמח ובוטח בהשם יתברך ואינו כועס על מאורעותיו ואינו נעצב בגינם, ואינו כועס על הסובבים אותו. ובאופן כללי אלו הם מבחני האמונה שיבחן האדם את עצמו].

 • ה.

עיקר שלמות האמונה, על ידי קירוב רחוקים (סב). [כי כשאדם כל כך מאמין בדבר מסויים, אין הוא שומר אותו לעצמו, אלא ממליץ עליו לכל מי שאפשר, וכזה היה אברהם אבינו וכל הצדיקים ההולכים בדרכו זו].

 • ו.

אי אפשר לבוא לאמונה כי אם על ידי יראת העונש (פז). [לכן יתבונן הרבה בעניין עונש העולם הבא כי רב הוא, ולא ישכח כי גם בעולם הזה באים עונשים קטנים עם גדולים, ורבים מכאובים לרשע, וילמד בספרים המדברים מעניין העונש ומקנים יראת העונש כדוגמת ספר "ראשית חכמה"].

 

 • ז.

כשנופלת במוחך קושיא על השם יתברך, תשתוק, ועל ידי השתיקה מחשבותיך בעצמן ישיבו לך תירוץ על קושיותיך (רנא. אמונה טו). [ועיקר הנפילה של המשכילים בפח יוקשים היא בגלל שדיברו והרבו לדבר, כי אם היו שותקים היו קושיותיהם נעלמות מאליהן, אבל חטאת פימו דבר שפתימו, ונבל נבלה ידבר.

 

כי למען האמת כל יהודי בטבעו אין לו קושיות על השם יתברך כלל, משום שנולד עם נשמה כזו שיש בכוחה להאמין בהשם יתברך בלא שום הוכחה, אלא שרצונו ללכת בתאוותיו גרם לו לרצות לפרוק מעליו עול מלכות שמים בקושיות של הבל, וככל שרוצה יותר בתאוות יחשוב שקושיותיו מרובות וחזקות, לפי שיבוש דעתו, ולאחד כזה גם לא יעזרו תירוצים, ומי שירצה בדרך האמת ולא ללכת אחרי שרירות לבו הרע, לא תהיינה לו קושיות כלל].

 • ח.

כשמתקלקלת חס ושלום אמונתו של אדם בהשם יתברך, יצעק אליו מעומק לבו (ב/ה. שיחות הר"ן/קמו).

 • ט.

יש להזהר מאוד מלהוציא בפיו דברי כפירה, אף לא בצחוק, ואף לא כשלועג להם לאחר מכן, כי בכל מקרה דבר זה מזיק מאוד לאמונה (ב/מד).

 

 

 • י.

אמונה תלויה בפיו של אדם, שעל ידי שמדברים עליה בפה ממש, זה בעצמו אמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה (ב/מד. אמונה י). [ובלבד שיהיו פיו ולבו שוים ולא כהמון העם האומרים ברוך השם, בעזרת השם, אם ירצה השם, בפיהם כיבדוהו ולבם רחק ממנו יתברך, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם.

אלא שירגיש שבאמת בזכות השם יתברך באה כל ההצלחה, ורק בעזרתו, ורק אם הוא יתברך ירצה, יקרה ויהיה דבר מסוים, ואם לא ירצה לא תועיל כל השתדלות שבעולם, ואשר על כן יש להתפלל יותר מאשר לחשוב ולתכנן וכו', כללו של דבר: דיבור אמיתי מביא לאמונה ולא שאינו כן].

 • יא.

על ידי לימוד פוסקים מבטלים הרהורי כפירה (הוספות ללקוטי מוהר"ן. לימוד ב-ו, פוסק ג). [פוסקים בלשון רבנו היינו שלחן ערוך, כסדר וכלשון אשר ערך מרן הבית יוסף והרמ"א, וכן מפרשיו ונושאי כליו, כמגן אברהם, טורי זהב, באר היטב וכו'].

 • יב.

עיקר הכפירה באה מגאוה וגדלות (הוספות ללקוטי מוהר"ן. שיחות הר"ן/רסא). [לכן מי שיש בו חסרון אמונה יפשפש נא במידת גאוותו, כי זה תלוי בזה].

 

 

שיחות הר"ן

 • יג.

עלינו להאמין בהשם יתברך באמונה תמימה בלבד, בלא שום חקירות, ועל ידי זה אפשר להגיע לכזו דרגת אמונה ותשוקה להשם יתברך, שלא יודעים כלל מה לעשות מרוב אהבה ואמונה, עד שיצעק "גיוואלד קשור אותי… אני נקרע… אני רוצה להכלל בך…" (שיחות הר"ן/ה, לב. חיי מוהר"ן/תכה).

 

[לכן יש לדעת כי ספרונים וסרטונים למיניהם המנסים להוכיח את האמונה בשכל, אין הם ראויים למי שבקרבו אמונה תמימה, אלא הם נועדו לאפיקורסים של הדור הזה הדורשים הוכחות, ולקיים דע מה שתשיב לאפיקורס והכופר. ואנחנו המאמינים אין צריכים לכך כלל, ואדרבה יזיק הדבר ויחליש את האמונה, כי כל חוזקה של האמונה הוא מהתמימות].

 

עד כאן בעניין תיק לספר תורה – תיקים לספר תורה – תודה רבה!