קטגוריות
כתיבת ספר תורה

הוראות חשובות לסופר החזקת ושמירת קלף שלא בזמן הכתיבה

הוראות חשובות לסופר
החזקת ושמירת קלף שלא
בזמן הכתיבה
אין להשאיר קלף פתוח ולא מגולגל , בקיץ
כדי שלא יתייבש ויתעוות ויעשה מחוספס,
ובחורף כדי שלא יקבל לחות יתר. הדרך
הטובה לשמור על הקלף שלא בזמן הכתיבה
היא לגלגלו ולהדקו, ולהכניסו לתוך שקית
ניילון, ולהניחו במקום אפל ויבש ממים, שלא
רואה שמש ולא מקבל חום.
מומלץ לכל סופר שיהיה לו מד-לחות [היגרו
מטר] כדי לדעת כמה אחוזי לחות יש בחדר
שכותב, כמות הלחות המומלצת בקיץ %-50
% 60לחות, ובחורף % 40%-50לחות. כיון
שלחות גבוהה מדאי גורמת להתפשטות הדיו,
ולחות נמוכה [יובש] גורמת להתייבשות יתר
של הקלף ומקשה מאוד על הכתיבה.
איך משפיעים על כמות הלחות בחדר
בחורף: מחממים ומייבשים את החדר במפזר
חום או במזגן, עד שהלחות יורדת ל %-40
% 50לחות לפי הצורך, בשום אופן אין לקרב
את הקלף קרוב למקור חום, כי זה מעוות את
הקלף.
בקיץ: מוסיפים לחות ע"י מצנן מים או מכשיר
אדים קרים [או חמים] עד שהלחות עולה ל
% 50%-60לחות. [מזגן, מקרר ומייבש אינם
מוסיפים לחות]
[מתוך אגרת לסופר מבית "קלף לסת"ם אביגדור
יאקאב"
, נכתבו על ידי אביו ר' נחום פנחס הי"ו בן
הרב אשר יאקאב זצ"ל
רוצה לקרוא על מעלת המזוזה – מצוות מזוזה קרא כאן